KONTAKTY

Martina Kaňoková
Náměstí sv. Ondřeje 23
Uherský Ostroh, 687 24
tel: +420 774 532 812
napište nám
IČ:74910051
DIČ:CZ 8856015091

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NAŚE CENA 224 Kč
SKLADEM
NAŚE CENA 224 Kč
SKLADEM

ANKETA

Jakých výrobků by jste u nás chteli víc?

Z PROUTÍ 29% Z PEDIGU 22% Z BUŽÍRKY 25% ZE VŠEHO CO NEJVÍC 24%

 

 

 


» OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Pravidla obchodu RÁJ PROUTÍ:

Prosíme Vás, aby jste uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Objednávky hrazené platbou předem řešíme ihned po obdržení Vaší platby na náš účet.

Omlouváme se již předem že zboží se může co se barevnosti týče ve skutečnosti mírně lišit od fotografii nabízeného zboží v našem e-shopu, tato skutečnost nastat může,ale rozdíli jsou minimální. Tuto skutečnost nemůžeme nijak ovlivnit a stává se v minimálním množství případů, fotografie jsou zasílány dodavatelem.

Zrušení objednávky:

 1. Prodejce si vyhrazuje právo objednávku, nebo její část zrušit v případech, kdy je:
  - položka objednávky, nebo min. 50% položek objednávky vyprodáno a není možné je dodat. V takovémto případě je zákazník informován e-mailem a předem se za takto vznikle situace omlouváme, doufáme že jich bude co nejmíň, pokud možno vůbec žádné.
  - kdy se ze strany zákazníka jedná o opakované porušení obchodních podmínek, zvláště v případě opakovaného nevyzvednutí zásilky. V takovémto případě má právo prodejce případné další objednávky bez výzvy ignorovat.
 2. Prodejce si vyhrazuje právo objednávku, nebo její část zrušit v případě, že údaje o produktu byly chybné, nebo nepřesné.
 3. Stornování zakázky bereme až jako krajní mez kdy Vámi objednané zboží už není skladem, není dostupné u dodavatelů a ani ho není možné pro Vás nijak jinak získat a proto za každou stornovanou objednávku se omlouváme a nabízíme Vám za ni 5% slevu na další realizovaný nákup v našem e-shopu RÁJ PROUTÍ.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré objednávky uzavřené na našem internetovém obchodě jsou závazné a uzavření objednávky je právně srovnatelné s uzavřením kupní smlouvy. V případě, že si nevyzvednete zásilku, tím způsobujete zvýšení nákladů prodejce, které se v budoucnu negativně projeví na ceně zboží.Poskytujeme lhůtu pro storno objednávky 24 hodin od provedení objednávky. Po této době je účtován poplatek 550Kč za náklady spojené s dopravou na Vámi zadanou adresu, pokud tento poplatek neuhradíte bude s Vámi vedeno právní řízení. Pokud se Vámi objednané zboží nepodaří do 30dní prodat můžou být proti Vám vedeny právní kroky pro náhradu vzniklé škody.

Všechny tyto kroky budou vedeny proto, aby jsme chránili zákazníky kteří mají o zboží skutečně zájem.

Záruky obchodu

Záruka na vrácení zboží

Svým zákazníkům poskytujeme v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů (tzv. MoneyBack) .

„Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od obdržení zásilky veškeré zboží ze sortimentu obchodu .“

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

Podmínky pro vrácení peněz:

 1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
 2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
 3. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy (viz. následující odstavec).
 4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy
V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:

 • Otestování funkčnosti zboží: 300 Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)
 • Vyčištění zboží: 100 Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)
 • Nákup náhradního obalu: 20–500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec)

 

Záruční podmínky na zboží

 

Záruční podmínky

Poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

 

 

Reklamační řád

Obecná ustanovení

 • Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
 • Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • poškozením zboží působením živlů

Záruční doba

 • Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách internetového obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě zaslaném kupujícímu.
 • Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.
Kupující má zejména:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

Potvrzení převzetí zboží kupujícím a vystavení záručního listu

 • Záruční list s daňovým dokladem bude kupujícímu doručen spolu se zbožím.
 • Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodávajícího (kontakt viz Čl. 7, odst. 1).

Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.
V případech, kdy jste obdrželi:

 • zboží je poškozené nebo nefunkční
 • zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.) – Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. Ověřte si rozdělení zásilky na našich kontaktech.
 • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) můžete tyto zásilky reklamovat.

Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět.

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele, které je povinen vyřídit do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží, což však nemá . V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno.

 

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb

Zboží je k vám doručováno prostřednictvím dopravců, našich smluvních partnerů, které jsme pro vás vybírali s ohledem na cenu, ale i kvalitu služeb. Přesto se může stát, že k vám zásilka přijde poškozená.
V takovém případě postupujte prosím následovně:

  1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
  2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
  3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná.  Ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k vám došlo v pořádku.

Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

Zboží vždy zasílejte na adresu: Martina Kaňoková, Náměstí sv.Ondřeje23, Uherský Ostroh, 687 24.

OTU5MTllY